Institute in the LNFK 44 (National Lithuanian Physics conference)

Important | 2021-10-10

This year the 44-th National Lithuanian Physics Conference was held in Vilnius. The conference unites all of Lithuania’s Physicists. The conference is held every two years, main aspect is to acknowledge, celebrate the achievements of Lithuanian Physicist. This conference is the only one of this type held in Lithuania and it is organised by the Fellowship of Lithuanian Physicists.

In this years conference institutes scientists were invited to make their presentations: prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius “Dvimatės tauriųjų metalų nanostruktūros optiniams taikymams”; prof. dr. Tomas Tamulevičius “Fotoninių struktūrų technologijos ir praktiniai taikymai”.

Oral presentations were made by other institutes scientists: dr. Šarūnas Meškinis “Tiesioginė grafeno/Si(100) heterodarinių sintezė, tyrimas ir taikymas saulės elementams”; dr. Domantas Peckus “Įvairių formų aukso nanodalelių dinaminių plazmoninių savybių tyrimas skirtuminės sugerties spektroskopijos metodu”.

Also other institutes scientists and students contributed with poster presentations: dr. Asta Tamulevičienė “Sidabro nanodalelių, suformuotų lazerine abliacija skystyje, taikymas paviršiuje stiprinamos Ramano sklaidos jutikliams”; doktorantė Nadzeya Khinevich “Tanino rūgšties ir trinatrio citrato santykio įtaka pusiau monodispersinių sidabro nanodalelių augimo kinetikai”’ doktorantas Tomas Klinavičius “Skirtingų skaitinių optinio atsako modeliavimo metodų tinkamumo pasirinktoms fotoninėms struktūroms tyrimas”.